Prawo internetowe

Jak ważne jest prawo w biznesie internetowym wiedza wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w sieci.
Dla firm prowadzących działalność ofline wiele aspektów będzie nowych np: dotyczących zawierania umów na odległość.

Poza ścisłym prawem istnieje rówanież silne zwyczaj Zagadnienia prawne dotykają każdego przedsiębiorcę oraz użytkownika.Zapewniemy: materiały szkoleniowe, obiad, napoje, kawę i ciasteczka oraz certyfikat


Dla wszystkich uczestników materiały szkoleniowe na dysku PenDrive

Dynamiczne otoczenie zmusza firmy do szybkich reakcji na zmiany. Jednak trudno śledzić na bieżąco rynek i przystosowywać się do niespójnego polskiego prawa wie każdy.

Firmy, które jako pierwsze opanują dynamiczne środowisko jakim jest Internet uzyskają przewagę, która szybko przełoży się na wzrost zaufania, wizerunek, znajomość marki oraz wyniki finansowe.

Proponujemy Państwu praktyczne szkolenie z zakresu aspektów prawnych prowadzeniadziałalności w Internecie.

Prawo "internetowe" powstaje dziś, na naszych oczach. Sądy wydają pierwsze wyroki w sprawach (tworzy się praktyka orzecznictwa) dlatego szkolenie w głównej mierze oparte jest na case'ach. Dzięki temu przekazywana wiedza jest bardzo praktyczna.


Szkolenie przeznaczone jest dla:

Kadry zarządzającej dyrektorów i kierowników kluczowych działów przedsiębiorstwa

Szkolenia prowadzone są w 15 osbowych grupach, co pozwoli na indywidualne podejście wykładowców do słuchaczy gwarantując nabycie przedmiotowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Szczegółowe informacje:
e-mail: info@szkoleniaIT.com