Systemy informatyczne dla firm

Przedstawiamy Państwu pierwsze szkolenie z cyklu "Wsparcie IT w firmie" pod tytułem:

Systemy informatyczne dla firm
- Wybór i Wdrożenie.


Jak sugeruje nazwa cyklu traktujemy w nim zagadnienia informatyczne od strony biznesowej.Informatyka jest dla nas narzędziem do uzyskania określonego efektu - zwiększenia efektywności procesów organizacji, zmniejszenie ryzyka podejmowanych decyzji i związanych z nimi kosztów transakcyjnych.

Nie jest trudno kupić i wdrożyć system wspomagający zarządzanie. Pytaniem jest jak zrobić to efektywnie, tak by była to decyzja ekonomicznie uzasadniona,by przynosiła firmie korzyści.


Cel:
- Poznanie podstawowych funkcji systemów do zarządzania firmą
- Poznanie rynku systemów w Polsce
- Poznanie wiedzy niezbędnej do trafnego wyboru systemu
- Poznanie powszechnych błędów przy wyborze i wdrożeniu systemu
- Poznanie zasad upgrade, serwisu, wsparcia producenta.


Uczestnicy:Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm, dyrektorów organizacyjnych, kierowników jednostek IT, informatyków firm rozważających wdrożenie systemu do wspomagających zarządzanie.1. Czym są systemy zintegrowane i systemy ERP ?
- Historia systemów
- Klasyfikacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
- Omówienie podstawowych architektur sprzętowo-programowych

2. Omówienie podstawowych typów modułów występujących w systemach zintegrowanych dla MŚP

- Moduł sprzedażowy i gospodarka magazynowa
- Moduł księgowy
- Środki trwałe
- Kadry i płace
- CRM
- Analizy
- Wsparcie mobilnych handlowców

3. Czym jest wybór i wdrożenie - dlaczego dobre przygotowanie jest takie ważne.

4. Trafny wybór systemu

- Wiarygodność firmy wdrożeniowej
- Potrzeby firmy a dostępne systemy
- Wybór systemu – wybór na lata
- Co zrobić by nie przeinwestować
- Kto to audytor systemów i w czym może nam pomóc

5. Sprawne wdrożenie

- Dlaczego przygotowanie dobrego harmonogramu jest ważne
- Umowa wdrożeniowa – na co uważać. Kruczki stosowane przez firmy wdrożeniowe
- Główne czynniki sukcesu i porażki związane z procesem wdrożenia
- Podstawowe błędy na poszczególnych etapach wdrożenia

6. Efektywne użytkowanie

7. Serwis powdrożeniowy aplikacji – określenie zasad współpracy

8. Zasady upgrade oprogramowania