Szkolenie techniki sprzedaży

Cel:
- doskonalenie technik sprzedaży
- ujednolicenie standardów obsługi klienta
- rozwój umiejętności interpersonalnych

Proponujemy Państwu szkolenie "Efektywne techniki sprzedaży".

1. Kształtowanie relacji z klientem – pierwszy kontakt
a) osobowość sprzedawcy –praca głosem
b) potęga myśli w skutecznym działaniu
c) Samomotywacja a odporność na odrzucenie

2. Podstawowe prawa skutecznej komunikacji
a) Budowanie pozytywnych relacji z Klientami
b) Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej

3. Standaryzacja narzędzi analizy potrzeb
a) umiejętne zdawanie pytań
b) aktywne słuchanie

4. Język argumentacji

5. Kreatywne rozwiązywanie obiekcji klienta
a) atak czy współpraca

6. Zamykanie rozmów handlowych
a) sygnały werbalne
b) pułapki i zagrożenia

7. Trudne chwile- jak radzić sobie ze stresem
a) praca z emocjami
b) typologia zachowań Klientów

8. Sytuacje konfliktowe
a) elementy negocjacji
b) zachowania asertywne
Korzyści:
- Rozwój umiejętności diagnozowania potrzeb Klienta
- Zdobycie wiedzę na temat skutecznej komunikacji
- Nabycie umiejętności realizowania założonych celów sprzedażowych z pozytywnym nastawieniem do Klienta
- Praktyczne ćwiczenie umiejętności efektywnej sprzedaży z wykorzystaniem osobistego potencjału handlowca.
- Rozwijanie świadomego wpływu na jakość osobistych kontaktów międzyludzkich, dzięki czemu uniknięcie wielu konfliktów.

Proces szkoleniowy – trening z wykorzystaniem technik interaktywnych, indywidualne i grupowe ćwiczenia, symulacje rzeczywistych zdarzeń, dyskusje, wykład, nagrywanie scenek sprzedażowych, case study.